AKTUALNY HARMONOGRAM ZJAZDÓW LOGZ

Pierwszy zjazd: 17. 09. 2016 r.,  godz. 8.00     Cały plan dostępny tu: LOGZ Harmonogram zjazdów

UWAGA ABSOLWENCI

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (egzamin w starej formule) dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej, technikum, technikum uzupełniającego i szkoły policealnej przeprowadzony zostanie w roku szkolnym 2016/2017 po raz ostatni. (Zgodnie z...

Z wizytą w jednostkach ratowniczo-gaśniczych

Z wizytą w jednostkach ratowniczo-gaśniczych

Dnia 01. 12. 2016 uczniowie klas strażackich udali się na wycieczkę do dwóch jednostek ratowniczo - gaśniczych w Warszawie o specjalizacji "Grupa ratownictwa technicznego" oraz " Grupa poszukiwawczo - ratownicza". Pierwszym etapem wyjazdu były zajęcia teoretyczne, na których uczniowie zapoznali się ze specyfiką jednostek oraz z tokiem pełnienia służby.  Następnie...

Spotkanie Mikołajkowe z Ministrem

Spotkanie Mikołajkowe z Ministrem

Fot. Źródło http://www.mon.gov.pl/multimedia/foto/mikolajki-u-pancerniakow-h2016-12-06/# W dzień Świętego Mikołaja 6 grudnia 2016 r. młodzież naszego gimnazjum miała przyjemność spotkać sie z Ministrem  Obrony Narodowej Antonim Macierewiczem. Spotkanie odbyło się na terenie Garnizonu Wesoła w 1 Warszawskiej Brygadzie Pancernej . Żołnierze przygotowali dla naszych uczniów wiele atrakcji: występy artystyczne, konkursy plastyczne, pokaz sprzętu...

Uroczystość wręczenia Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Uroczystość wręczenia Stypendium Prezesa Rady Ministrów

W dniu 29 listopada 2016 r. w auli Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu odbyła się  uroczystość wręczenia Stypendium Prezesa Rady Ministrów  za wybitne osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2015/2016 dla najlepszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu objętego nadzorem pedagogicznym Delegatury w Radomiu Kuratorium Oświaty w Warszawie. Na spotkanie zaproszono Stypendystów...

„ POLSKIE KSZTAŁCENIE – EUROPEJSKA MOBILNOŚĆ W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK”

Dotarliśmy do końca trwania projektu „ POLSKIE KSZTAŁCENIE – EUROPEJSKA MOBILNOŚĆ W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK”, programu ERASMUS+, w akcji MOBILNOŚĆ nr projektu 2014-1-PL01-KA102-001172.W ramach tego projektu dwie szesnastoosobowe grupy uczniów z klas drugich i trzecich Niepublicznego Technikum w Radomiu ZDZ w Kielcach o profilu technik logistyk wyjechała na trzytygodniowy staż...

We współpracy z Gminą Miasta Radomia

We współpracy z Gminą Miasta Radomia

Stowarzyszenie Oświatowe Zakład Doskonalenia Zawodowego na zlecenie i ze środków Gminy Miasta Radomia realizuje zadanie publiczne z zakresu ochrony i promocji zdrowia dla mieszkańców Radomia w 2016 roku pod nazwą „Jedz zdrowo – żyj zdrowo”. W ramach programu realizowane są warsztaty kulinarne „Kuchnie świata”, a także prelekcje „Jedz zdrowo –...

Apel w rocznicę odzyskania niepodległości

Apel w rocznicę odzyskania niepodległości

Najważniejsze święto patriotyczne - rocznica odzyskania niepodległości - uroczyście obchodzona była w Szkole im. 72 Pułku Piechoty Zakładu Doskonalenia Zawodowego. Zobowiązuje do tego patron, ale i specjalny program wychowania patriotycznego i obywatelskiego, realizowany w naszej placówce w ramach innowacji „klasy mundurowe”. Okolicznościowy apel w dniu 10 listopada 2016 r. rozpoczął...

Dzień zadumy

Dzień zadumy

Na kilka dni przed Świętem Zmarłych młodzież szkół ZDZ zadbała o groby, nad którymi podjęła się sprawować opiekę: Bolesława Rosiaka oraz ostatniego dowódcy 72 Pułku Piechoty Karola Chrobaczyńskiego. Uczniowie nie zapomnieli złożyć kwiatów w miejscach pamięci m.in pod Pomnikiem 72 PP oraz Krzyżem Wolności. 

Życzenia i kwiaty dla nauczycieli

Życzenia i kwiaty dla nauczycieli

Już w przeddzień Dnia Edukacji Narodowej w szkole panowała odświętna atmosfera. Uczniowie przygotowali dla swoich nauczycieli wiele miłych niespodzianek, tą najważniejszą była akademia. Jej kulminacyjny moment to okolicznościowy program artystyczny z muzyką, recytacjami i tańcami… Sympatyczny występ młodzieży zakończyło serdeczne „Sto lat” dla pedagogów, ale i gromkie brawa dla Prymuski,...