Ponad 120 uczniów szkół im. 72 Pułku Piechoty w Radomiu Zakładu Doskonalenia Zawodowego zakończyło naukę w Liceum Ogólnokształcącym i Technikum. 30 kwietnia 2021 r. odbyła się uroczystość pożegnania tegorocznych abiturientów. Ze względu na wciąż obowiązujące obostrzenia sanitarne, z konieczności spotkanie miało okrojoną formułę i wzięli w nim udział tylko reprezentanci klas. W imieniu dyrekcji oraz wychowawców i grona pedagogicznego do młodzieży zwróciła się dyrektor Katarzyna Kołodziejska, dziękując  za lata nauki, zaangażowanie w życie szkoły, okazane zaufanie. Następnie prymusi z poszczególnych klas odebrali świadectwa z biało-czerwonymi paskami i nagrody. W programie uroczystości nie zabrakło podziękowań od absolwentów i rodziców dla dyrekcji i grona pedagogicznego szkoły. Były symboliczne kwiaty, ciche chwile wzruszenia… Na zakończenie miał miejsce tradycyjny ceremoniał przekazania Sztandaru szkoły uczniom z młodszego rocznika. To jeszcze nie koniec spotkań w szkole. Kolejne za kilka dni, na egzaminie maturalnym. Już teraz trzymamy kciuki, by testy i zadania okazały się dla wszystkich tymi wymarzonymi.

 

 

Z dużą satysfakcją informujemy, że w związku z umową zawartą  między Zakładem Doskonalenia Zawodowego  w Kielcach, a Ministerstwem Obrony Narodowej - Biurem do Spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej", Oddział Przygotowania Wojskowego, Niepublicznego Technikum im. 72 Pułku Piechoty w Radomiu został objęty dofinansowaniem w ramach zadania celowego. Istotą tego zadania jest wyposażenie uczniów w jednolity zestaw nowego wzoru umundurowania, a także doposażenie szkoły w specjalistyczne pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji programu szkolenia w naszej placówce i w 42 Bazie Lotnictwa Szkolnego.

Dofinansowanie: 48 840,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 61050,00 zł

Plakat opw radom 3

Uczniowie kompanii reprezentacyjnej klas policyjnych wraz z Komendantem Wojewódzkim Policji zs. w Radomiu oddali hołd ofiarom zbrodni katyńskiej.

Uczniowie towarzyszyli Komendantowi Wojewódzkiemu Policji zs. w Radomiu nadinsp. Michałowi Ledzionowi w składaniu kwiatów przed pomnikiem upamiętniającym funkcjonariuszy Policji Państwowej pomordowanych na Wschodzie przez NKWD w latach 1939-1945, który został odsłonięty w 2019 roku przed budynkiem KWP.

Zbrodnia katyńska to czas masowych egzekucji przeprowadzonych wiosną 1940 roku na przeszło 22 tysiącach polskich obywateli - funkcjonariuszy Policji Państwowej, Policji Województwa Śląskiego, żołnierzy Wojska Polskiego, funkcjonariuszy Służby Więziennej, Służby Leśnej czy Korpusu Ochrony Pogranicza. Funkcjonariusze więzieni byli w obozach specjalnych NKWD w Kozielsku, Starobielsku, Ostaszkowie oraz więzieniach na terenach wschodnich II RP. To właśnie w największym obozie w Ostaszkowie uwięziono ponad 6 tysięcy policjantów państwowych.

W 2019 roku przed budynkiem Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu odsłonięto pomnik poświęcony ich pamięci. Dzisiaj kwiaty przed pomnikiem złożyli uczniowie Szkoły im. 72 Pułku Piechoty w Radomiu ZDZ w Kielcach, którzy na co dzień uczą się w klasach „Edukacja Policyjna”. Uczniom w składaniu kwiatów towarzyszył Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu nadinsp. Michał Ledzion.

Zespół Prasowy KWP z/s w Radomiu

W Węźle Teleinformatycznym w Radomiu RCI Kraków trwają praktyki uczniów klasy II TB Niepublicznego Technikum im. 72 Pułku Piechoty w Radomiu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach w zawodzie technik informatyk.

Praktyki zawodowe to bardzo ważny element w procesie przygotowania zawodowego ucznia. Dają możliwość pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności oraz uczą efektywnego ich zastosowania w rzeczywistych warynkach pracy.

Życzenia dla kobiet  na ręce pani dyrektor Katarzyny Kołodziejskiej przekazał  płk. Witold Bubak Dowódca 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej.

yczenia

JEDYNA SZKOŁA NA MAZOWSZU

Technikum im.72 Pułku Piechoty w Radomiu

 Cyberbezpieczeństwo i Nowoczesne
Technologie Informatyczne

 Program Ministerstwa Obrony Narodowej

„CYBER.MIL Z KLASĄ” 

 

ZDZ buton www pomoc

ZDZ buton www media

 

ZDZ buton www kronika

 

Plakat opw radom 3

logo MONfr wp logo 237070a 777756

 

 

 

 

Szkoła im 72 Pułku Piechoty w Radomiu ZDZ w Kielcach w ramach realizacji: „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych” otrzymała z Ministerstwa Obrony Narodowej dofinansowanie zadań szkoleniowych i inwestycyjnych placówki na rzecz realizacji przedmiotu „Edukacja Wojskowa”.

3