Projekt pn. KOLEJ na EKOLOGIĘ – zawody przyszłości w szkole ZDZ w Radomiu realizowany jest przez Niepubliczne Technikum im. 72 Pułku Piechoty w Radomiu.

Skierowany do 36 uczniów kształcących się na kierunku: technik transportu kolejowego, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz 3 nauczycieli przedmiotów zawodowych.

 Celem Projektu jest zwiększenie zdolności młodzieży do zatrudnienia oraz podniesienie, wzrost efektywności i skuteczności oferty edukacyjnej szkoły poprzez realizację grupowych warsztatów komunikacji w pracy z treningiem umysłu oraz doradztwa zawodowego z elementami pośrednictwa pracy, naukę j. obcego, szkoleń: branżowych, z obsługi zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi przedsiębiorstw kolejowych RAILSoft, Auto Cad oraz płatnych staży uczniowskich.

Projekt podniesienie wzrost efektywności i skuteczności oferty edukacyjnej szkoły w ramach osiągnięcia następujących celów szczegółowych:

  • Wzrost umiejętności uniwersalnych 36 uczniów w zakresie kreatywności, innowacyjności, umiejętności rozumienia, rozwiązywania problemów, przedsiębiorczości i pracy zespołowej na potrzeby rynku pracy poprzez realizację grupowych warsztatów komunikacji w pracy z treningiem umysłu oraz doradztwa zawodowego z elementami pośrednictwa pracy.
  • Wzrost umiejętności porozumiewania się w języku obcym u 36 uczniów poprzez realizację kursów
    z języków obcych: język angielski (dla TTK) oraz język polski dla obcokrajowców (dla TUiSEO).
  • Wyposażenie  36 Uczniów w kompetencje zawodowe poprzez realizację profesjonalnych szkoleń branżowych. W przypadku technikum usług transportu kolejowego jest to szkolenie z obsługi zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi przedsiębiorstw kolejowych RAILSoft, natomiast uczestnicy/ uczestniczki kształcący się na kierunku technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – AutoCad szkolenie podstawowe. Podczas realizacji Projektu przewidziane są wizyty studyjne związane  tematycznie z kierunkami kształcenia objętymi wsparciem (2 wizyty na 1 profil kształcenia).
  • Podniesienie kompetencji zawodowych i uaktualnienie posiadanych umiejętności w kontekście potrzeb pracodawców 3 nauczycieli zawodu  poprzez realizację wyżej wymienionych profesjonalnych szkoleń doskonalących.
  •  Zwiększenie szans 13 Uczniów i 23 Uczennic na rynku pracy i wyposażenie ich w pożądane przez pracodawców postawy i doświadczenie zawodowe poprzez realizację 150-godzinnych staży uczniowskich i zbudowanie relacji z pracodawcami już na etapie kształcenia.

Zapraszamy uczniów kończących klasy ósme Szkoły Podstawowej do Naszej szkoły na Dni Otwarte, podczas, których będzie mozliwość poznania placówki oraz uczestnictwo w ciekawych zajęciach warsztatowych.

 

Dni otwarte terminy 

 

  ZDZ Cyber 2021

 

 

 

Informacje dla maturzystów

Ważna informacja dla maturzystów !!!

Wytyczne dla zdających maturzystów 2021

pobierz

 

TERMIN EGZAMINU MATURALNEGO  2021r  i  WYKAZ SAL   

 pobierz

 

 

Zachęcamy maturzystów do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi organizacji matur w roku szkolnym 2020/2021 znajdującymi się w dziale   Dla Ucznia -  zakładka  dla maturzystów.

 

 

Linki do stron z informacjami dotyczącymi egzaminu maturalnego:

OKE W WARSZAWIE  https://oke.waw.pl/

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA  https://cke.gov.pl/

MEN https://www.gov.pl/web/edukacja/

INFORMATOR o egzaminie maturalnym

 https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/informatory/

JEDYNA SZKOŁA NA MAZOWSZU

Technikum im.72 Pułku Piechoty w Radomiu

 Cyberbezpieczeństwo i Nowoczesne
Technologie Informatyczne

 Program Ministerstwa Obrony Narodowej

„CYBER.MIL Z KLASĄ” 

 

ZDZ buton www pomoc

ZDZ buton www media

 

ZDZ buton www kronika

 

Plakat opw radom 3

logo MONfr wp logo 237070a 777756

 

 

 

 

Szkoła im 72 Pułku Piechoty w Radomiu ZDZ w Kielcach w ramach realizacji: „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych” otrzymała z Ministerstwa Obrony Narodowej dofinansowanie zadań szkoleniowych i inwestycyjnych placówki na rzecz realizacji przedmiotu „Edukacja Wojskowa”.

3