19 maja 2020 r. delegacja  tegorocznych absolwentów szkoły – uczestników 2. edycji Programu Ministerstwa Obrony Narodowej „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”  odebrała certyfikaty MON zakończenia udziału w tym programie. Uczniowie otrzymali również listy gratulacyjne od dyrektor szkoły Katarzyny Kołodziejskiej.  Uroczystość zakończenia tej edycji ministerialnego programu zaszczyli swoją obecnością: Paweł Dycht – zastępca dyrektora Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Ministerstwa Obrony Narodowej, Łukasz Podlewski – radny Rady Miejskiej w Radomiu, przewodniczący Komisji Rewizyjnej, a także przedstawiciele służb mundurowych: płk Mirosław Cenkiel – zastępca dowódcy 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu, ppłk Łukasz Baranowski – dowódca 62 Batalionu Lekkiej Piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej w Radomiu i mjr Artur Łęcki  z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Radomiu. Uczniowie i opiekun programu, mjr Andrzej Wójtowicz, zostali obdarowali okolicznościowymi nagrodami rzeczowymi, ufundowanymi przez Ministerstwo Obrony Narodowej. W imieniu absolwentów Sebastian Ogar podziękował dyrekcji na umożliwienie udziału w realizacji programu, który jest szansą do rozpoczęcia kariery w Wojsku Polskim, szkołą patriotyzmu i umiłowania Ojczyzny.  Gratulacje złożyli młodzieży i ich nauczycielom płk Mirosław Cenkiel oraz ppłk Łukasz Baranowski. Zabierając głos w imieniu Wiceministra Obrony Narodowej Wojciecha Skurkiewicza, Paweł Dycht podziękował Szkołom im. 72 Pułku Piechoty za troskę w rozwój szkolnictwa wojskowego oraz wkład w wychowanie patriotyczne i proobronne kolejnych pokoleń radomskiej młodzieży. Pod adresem młodzieży skierowane zostały życzenia „połamania piór” na egzaminie maturalnym oraz dalszych wspaniałych osiągnięć w zdobywaniu wiedzy i umiejętności zawodowych.

 

nauka

logo MONfr wp logo 237070a 777756

 

 

 

 

„Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych” otrzymała z Ministerstwa Obrony Narodowej dofinansowanie zadań szkoleniowych i inwestycyjnych placówki na rzecz realizacji przedmiotu „Edukacja Wojskowa”.

3