Harmonogram rekrutacji 2021/2022

 

INFORMACJA DLA UCZNIÓW DOTYCZĄCA REKRUTACJI
do klas I 
na rok szkolny 2021/2022

Kandydat składa podanie do szkoły.

1. Podania można składać:

- w formie oryginalnej: osobiście w sekretariacie szkoły lub wysłane pocztą na adres szkoły zaadresowane: „Sekretariat” Szkoły 72 Pułku Piechoty w Radomiu ul. Saska 4/6, 26-600 Radom

2. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

3. Po zakończeniu roku szkolnego należy dostarczyć do sekretariatu szkoły oryginały dokumentów:

-świadectwo ukończenia szkoły;

-zaświadczenie o wynikach egzaminu końcowego po SP

-karta zdrowia ucznia;

-zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia się w określonym zawodzie (dotyczy technikum i szkoły branżowej);

-4 zdjęcia legitymacyjne.

4. W Technikum Zawodowym istnieje możliwość wyboru edukacji mundurowych.

W przypadku zadeklarowania swojego uczestnictwa w klasie mundurowej tj: policyjnej, wojskowej, strażackiej należy podać informację związaną z koniecznym umundurowaniem:

-wzrost;

-obwód klatki piersiowej;

-obwód pasa;

-obwód bioder;

-obwód głowy;

-długość stopy;

                                   Uzupełnione podanie złóż w sekretariacie szkoły.

                                   Czekamy na Ciebie !!!

ZDZ buton www pomoc

ZDZ buton www media

 

ZDZ buton www kronika

 

Plakat opw radom 3

logo MONfr wp logo 237070a 777756

 

 

 

 

Szkoła im 72 Pułku Piechoty w Radomiu ZDZ w Kielcach w ramach realizacji: „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych” otrzymała z Ministerstwa Obrony Narodowej dofinansowanie zadań szkoleniowych i inwestycyjnych placówki na rzecz realizacji przedmiotu „Edukacja Wojskowa”.

3