MATERIAŁY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI EGZAMINÓW

POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 2020/2021

 Harmonogram egzaminów i   wykaz sal    sesja czerwiec-lipiec 2021

 Komunikat o przyborach pomocniczych

 Wytyczne dla zdających w związku z pandemią COVID-19

 

Adresy stron www

Centralna Komisja Egzaminacyjna https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2017/ 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie https://oke.waw.pl/index.php

Ośrodek Rozwoju Edukacji https://www.ore.edu.pl/

Arkusze z poprzednich lat https://www.testy.egzaminzawodowy.info/

 

 

Harmonogram przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie pobierz 

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie pobierz

Informacja o dostosowaniu warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2020/2021

pobierz

 

 

Opłata za egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

dotyczy opłat dokonywanych od 1 września 2020 r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest odpłatny dla [1]:

  • absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych (opłata wymagana w przypadku przystępowania do egzaminu z danej kwalifikacji po raz trzeci i kolejny),
  • osób, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe (opłata wymagana w przypadku przystępowania do egzaminu z danej kwalifikacji po raz trzeci i kolejny),
  • osób, które przystępują do egzaminu eksternistycznego zawodowego (opłata wymagana za każde przystąpienie do egzaminu),
  • uczniów będących młodocianymi pracownikami (opłata wymagana za każde przystąpienie do egzaminu),
  • osób, które ukończyły praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych (opłata wymagana za każde przystąpienie do egzaminu).

Wysokość opłat za egzamin:

część pisemna i praktyczna – 222,53 zł,

część pisemna – 74,18 zł (1/3 opłaty)

część praktyczna – 148,35 zł (2/3 opłaty)

Opłaty dokonuje się na konto bankowe OKE w Warszawie:

80 1010 1010 0109 0822 3100 0000

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie; ul. Plac Europejski 3; 00-844 Warszawa

W tytule przelewu należy wpisać:

imię i nazwisko oraz nr PESEL przystępującego do egzaminu

oznaczenie kwalifikacji

Dowód wniesienia opłaty składa się dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż na 30 dni przed terminem tego egzaminu

(jako termin egzaminu przyjmuje się datę pierwszego egzaminu w danej sesji egzaminacyjnej, określoną harmonogramie egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie)

[1] podstawa prawna: art. 44zzzu ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (dz. u. z 2020 r. poz. 1327), dotyczy podstawy programowej 2012 – kwalifikacje jednoliterowe oraz podstawy programowej 2017 – kwalifikacje dwuliterowe; rozporządzenie men z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych (dz.u. z 2019 r., poz. 1717).

 

 „CYBER.MIL Z KLASĄ” 

JEDYNA SZKOŁA NA MAZOWSZU

Technikum im.72 Pułku Piechoty w Radomiu

 Cyberbezpieczeństwo i Nowoczesne
Technologie Informatyczne

 

 

CKW logo ok 

 

 

OPW logo 

 

KP