KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO dla Szkół im. 72 Pułku Piechoty w Radomiu 
Zakładu Doskonalenia Zawodowego 
w roku szkolnym  2020/2021
                          TERMINY  DODATKOWE DNI WOLNE
W SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH
UWAGI
Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2020 r. (wtorek)    
Dzień Edukacji Narodowej – Dzień Nauczyciela  14 października 2020 r. (środa) 1 Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
Wszystkich Świętych 1 listopada 2020 r. (niedziela)    
Święto Niepodległości  11 listopada 2020r. (środa) 1 Ustawowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
Zakończenie semestru w klasach (semestrach) programowo najwyższych 22 grudnia 2020 r.    
Zakończenie semestru dla klas programowo niższych wszystkich Szkół w Radomiu ZDZ 31 stycznia 2020r.    
Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2020 r.     
Nowy Rok  1 stycznia 2021 r. (piątek) 1 Ustawowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych
Święto Trzech Króli. 6 styczeń 2021 r. (środa) 1 Ustawowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych
Ferie zimowe   18 - 31 stycznia 2021 r.    zmiana 4 - 17 stycznia 2021 r.
Wiosenna przerwa świąteczna  1 - 6 kwietnia 2021 r.    
Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadpodstawowych 30 kwietnia 2021 r.    
Święto Pracy 1 Maja 1 maja 2021 r. (sobota)    
Święto Konstytucji 3 Maja 3 maja 2021 r. (poniedziałek)  Ustawowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych
Egzamin maturalny od 4,5,6 maja 2021 r.  (godz. 9.00)  3 Ogólnopolski egzamin maturalny
 
od 04 maja 2021 r  do 20 maja 2021 r. (według harmonogramu ustalonego przez Przewodniczącego Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego)
 Boże Ciało. 3 czerwca 2021 r. (czwartek) 1 Ustawowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych.
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno –wychowawczych                 4 czerwca 2021 r. (piątek) 1 piątek między świętem i dniem wolnym od pracy
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

                     

2 + 2  Ogólnopolski egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
- etap pisemny 12.01.2021 r.,      22.06.2021 r.
- etap  praktyczny  11.01.2021 r.,       21.06.2021 r.
   
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych  25 czerwca 2021 r. (piątek)    
Ferie letnie  26 czerwca - 31 sierpnia 2021r. 14  
LICZBA TYGODNI NAUKI DLA SZKÓŁ W RADOMIU W ROKU SZKOLNYM 2020/2021.
Liczba tygodni w  pierwszym semestrze roku szkolnego:          
dla klas programowo najwyższych   16 tygodni,
dla klas programowo niższych        18 tygodni,
Liczba tygodni nauki w drugim semestrze roku szkolnego:
dla klas programowo najwyższych  12 tygodni,
dla klas programowo niższych         20 tygodni.  
Odliczono ferie, przerwy świąteczne, długi weekend oraz przerwę w organizacji egzaminów zewnętrznych. 
Radom, dnia 28.08.2020 r.       

 

 

 

 

 

 

 „CYBER.MIL Z KLASĄ” 

JEDYNA SZKOŁA NA MAZOWSZU

Technikum im.72 Pułku Piechoty w Radomiu

 Cyberbezpieczeństwo i Nowoczesne
Technologie Informatyczne

 

 

CKW logo ok 

 

 

OPW logo 

 

KP

ZDZ buton www pomoc

ZDZ buton www media

 

ZDZ buton www kronika