3 lipca 2020 r. to bardzo ważny dzień w historii Szkół im. 72 Pułku Piechoty w Radomiu Zakładu Doskonalenia Zawodowego.

Dyrektor Katarzyna Kołodziejska odebrała w Warszawie z rąk ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka Certyfikat zakwalifikowania do uczestnictwa w „Programie CYBER.MIL Z KLASĄ” dla Niepublicznego Technikum. Celem programu jest „wsparcie obronności państwa poprzez kształcenie i przygotowanie profesjonalnych kadr w obszarze bezpieczeństwa informatycznego i teleinformatycznego na potrzeby jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej”. W praktyce oznacza to utworzenie i prowadzenie klas o profilu „Cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne”. Pod auspicjami Ministerstwa Obrony Narodowej w szkole przy ul. Saskiej 4/6 stworzone zostaną dla uczniów warunki do zdobywania wiedzy i umiejętności z zakresu współczesnych zagrożeń cyfrowych, zarządzania ryzykiem w sferze cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa systemów informacyjnych i bezpieczeństwa sieciowego oraz kryptograficznych aspektów ochrony danych osobowych. Ten atrakcyjny kierunek będzie realizowany w klasie liczącej nie więcej niż 15 uczniów, a ukończenie nauki będzie równoznaczne ze zdobyciem rzadkich kwalifikacji dających możliwości pracy od zaraz bądź kontynuacji nauki na studiach wyższych. Nadzór merytoryczny nad tym eksperymentem pedagogicznym sprawują: Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni oraz Wojskowa Akademia Techniczna. Radomskie Technikum ZDZ jest jedyną placówką oświatową w woj. mazowieckim wśród 16 szkół w Polsce uczestniczących w „Programie CYBER.MIL Z KLASĄ”.


Fot. Ministerstwo Obrony Narodowej

 

 

 „CYBER.MIL Z KLASĄ” 

JEDYNA SZKOŁA NA MAZOWSZU

Technikum im.72 Pułku Piechoty w Radomiu

 Cyberbezpieczeństwo i Nowoczesne
Technologie Informatyczne

 

 

CKW logo ok 

 

 

OPW logo 

 

KP

ZDZ buton www pomoc

ZDZ buton www media

 

ZDZ buton www kronika