Rok szkolny 2020/2021 zainaugurowany

- Takiej inauguracji nowego roku szkolnego nigdy wcześniej nie przeżywaliśmy, ale wierzę, że będzie to ważny, bezpieczny czas nauki i podnoszenia kwalifikacji zawodowych – zwróciła się dyrektor Szkół Katarzyna Kołodziejska do młodzieży i rodziców, zebranych 1 września 2020 r. na placu szkolnym. Jako pierwsi rok szkolny rozpoczęli uczniowie przyjęci do klas pierwszych, towarzyszył im sztandar oraz kompania reprezentacyjna szkoły. Uroczystość zaszczycił swoją obecnością kpt Rafał Gałka, przedstawiciel Komendanta Regionalnego Centrum Informatyki w Krakowie - jednego z patronów realizacji Programu „CYBER.MIL”, do którego przystąpiły Szkoły im. 72 Pułku Piechoty w Radomiu

Zakładu Doskonalenia Zawodowego jako jedyna placówka oświatowa na Mazowszu. Ze względów bezpieczeństwa epidemicznego, w tym roku młodzież zainaugurowała nowy rok nauki w podziale na cztery grupy. Po krótkich powitaniach przez dyrekcję, wszyscy uczniowie spotkali się  z wychowawcami w salach lekcyjnych, gdzie zostali poinformowani o organizacji zajęć i reżimach obowiązujących w szkole związku z pandemią covid 19. Wzorem lat ubiegłych reprezentacja szkoły oraz Gość inauguracji złożyli wieniec pod pomnikiem patrona – 72 Pułku Piechoty, w obecności parlamentarzystów Ziemi Radomskiej, przedstawicieli władz samorządowych Radomia oraz Zarządu Stowarzyszenia Rodzin i Sympatyków Żołnierzy 72 Pułku Piechoty.

 

 

nauka

logo MONfr wp logo 237070a 777756

 

 

 

 

Szkoły im. 72 Pułku Piechoty w Radomiu Zakładu Doskonalenia Zawodowego jako jedyna na Mazowszu placówka oświatowa zakwalifikowały się do Programu Ministerstwa Obrony Narodowej „CYBER.MIL Z KLASĄ”

cert mil maly

Szkoła im 72 Pułku Piechoty w Radomiu ZDZ w Kielcach w ramach realizacji: „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych” otrzymała z Ministerstwa Obrony Narodowej dofinansowanie zadań szkoleniowych i inwestycyjnych placówki na rzecz realizacji przedmiotu „Edukacja Wojskowa”.

3