W  związku z realizacją projektu  „63 dni chwały! – Ocalmy od zapomnienia…”  finansowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej w Szkołach im. 72 Pułku Piechoty w Radomiu przeprowadzone zostały warsztaty historyczne, które odbyły się w formie zdalnej przez aplikację Teams. 

Warsztaty zostały podzielone na trzy bloki tematyczne i przeprowadzone przez nauczyciela historii Pana Sebastiana Konopkę.

22.10.2020 „By oddać poległym hołd”

27.10.2020 „Powstanie Warszawskie”

29.10.2020 – Ślady Powstania Warszawskiego w Radomiu – poszukiwania”

Warsztaty pozwoliły na przypomnienie i poszerzenie wiedzy uczniów o sytuacji  historyczno-politycznej Polski i Warszawy w 1944 roku i wpływie Powstania Warszawskiego na państwo polskie. Udział w zajęciach umożliwił  kształtowanie postawy patriotycznej i moralnej uczniów, wzmocnienie  poszanowania historii naszego kraju i rozwijanie poczucia przynależności do państwa, a także zachęcił do samodzielnych poszukiwań informacji na temat ważnych wydarzeń w historii Polski i regionu radomskiego.

 

JEDYNA SZKOŁA NA MAZOWSZU

Technikum o profilu Cyberbezpieczeństwo

Szkoły im. 72 Pułku Piechoty w Radomiu Zakładu Doskonalenia Zawodowego jako jedyna na Mazowszu placówka oświatowa zakwalifikowały się do Programu Ministerstwa Obrony Narodowej „CYBER.MIL Z KLASĄ” 

 

logo MONfr wp logo 237070a 777756

 

 

 

 

Szkoła im 72 Pułku Piechoty w Radomiu ZDZ w Kielcach w ramach realizacji: „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych” otrzymała z Ministerstwa Obrony Narodowej dofinansowanie zadań szkoleniowych i inwestycyjnych placówki na rzecz realizacji przedmiotu „Edukacja Wojskowa”.

3