21  grudnia 2020 r., z inicjatywy nauczycielek Marty Górki i Marty Małaczek, został przeprowadzony konkurs online z języka angielskiego. Swoją wiedzę mogli sprawdzić uczniowie klas I technikum, liceum i szkoły branżowej. Cele konkursu to m.in. wzbudzenie wśród młodzieży zainteresowania językiem angielskim oraz kulturą anglojęzyczną, 

motywowanie uczniów do nauki, doskonalenie ich umiejętności językowych, promowanie postawy odpowiedzialności za proces samodzielnego uczenia  się i rozwijania umiejętności językowych. Test konkursowy składał się z 25 pytań zamkniętych, a był przeprowadzony przy pomocy  platformy KAHOOT! i aplikacji Teams. Uczestnicy mieli 30 sekund na zaznaczenie poprawnej odpowiedzi. 

Dla najlepszych przewidziane są nagrody w postaci dyplomów oraz cząstkowych ocen z języka angielskiego: celująca (za uzyskanie I miejsca), bardzo dobra ( za II oraz III miejsce). O wynikach uczniowie i nauczyciele zostali poinformowani przy pomocy dziennika elektronicznego VULCAN. Oto laureaci tego konkursu:


I miejsce - Wiktoria Bator z klasy 1TD, ocena celująca (nauczycielka Anna Szymańska)
II miejsce - Wiktoria Wanat z klasy 1TA, ocena bardzo dobra ( nauczycielka Edyta Olejnik)
III miejsce - Jakub Wolak z klasy 1TA, ocena bardzo dobra ( Edyta Olejnik)
miejsce IV i V - Weronika Fituch i Artur Krowicki z klasy 1LA, oceny bardzo dobre ( nauczycielka Marta Małaczek).


Gratulujemy dobrej znajomości języka angielskiego!

 

 

JEDYNA SZKOŁA NA MAZOWSZU

Technikum o profilu Cyberbezpieczeństwo

Szkoły im. 72 Pułku Piechoty w Radomiu Zakładu Doskonalenia Zawodowego jako jedyna na Mazowszu placówka oświatowa zakwalifikowały się do Programu Ministerstwa Obrony Narodowej „CYBER.MIL Z KLASĄ” 

 

logo MONfr wp logo 237070a 777756

 

 

 

 

Szkoła im 72 Pułku Piechoty w Radomiu ZDZ w Kielcach w ramach realizacji: „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych” otrzymała z Ministerstwa Obrony Narodowej dofinansowanie zadań szkoleniowych i inwestycyjnych placówki na rzecz realizacji przedmiotu „Edukacja Wojskowa”.

3