26 tegorocznych maturzystów z kierunków: technik usług fryzjerskich, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik informatyk i technik logistyk, odebrało 10 maja 2021 r. bardzo ważne dokumenty, potwierdzające nabyte kwalifikacje zawodowe w trakcie nauki w szkole. To certyfikaty EUROPASS, zaświadczające o odbytym stażu zawodowym w Dreźnie oraz Walencji, w ramach europejskiego projektu ERASMUS.

Młodzież przez trzy tygodnie poznawała wybrany zawód  w warunkach unijnych, jednocześnie szlifowała język obcy, zwiedzając kraje i poznając swoich rówieśników w Niemczech oraz Hiszpanii. Dyrektor szkoły Katarzyna Kołodziejska pogratulowała uczniom tego ciekawego doświadczenia, wyraziła też nadzieję, że dzięki udziałowi w europejskim programie, na który sobie zasłużyli dobrymi wynikami w nauce, będą mieli łatwiejszy start zawodowy w wyuczonych zawodach. Jeszcze w tym roku szkolnym, w czerwcu, kolejna grupa uczniów wyjedzie na staż do Walencji, a w lipcu do czeskiej Ostrawy.

 

 

 

 „CYBER.MIL Z KLASĄ” 

JEDYNA SZKOŁA NA MAZOWSZU

Technikum im.72 Pułku Piechoty w Radomiu

 Cyberbezpieczeństwo i Nowoczesne
Technologie Informatyczne

 

 

CKW logo ok 

 

 

OPW logo 

 

KP

ZDZ buton www pomoc

ZDZ buton www media

 

ZDZ buton www kronika