Absolwenci, którzy chcą przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w formule 2012 Sesja 2. 2021 Lato (czerwiec – lipiec 2021) są zobowiązani do dostarczenia do Sekretariatu Szkoły wypełnionej deklaracji przystąpienia do egzaminu.

Termin składania deklaracji na sesję czerwiec – lipiec 2021:     do 21 lutego 2021 r.

W przypadku ponownego przystępowania do egzaminu przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji styczeń–luty  2021 – do 8 kwietnia 2021 r

 

JEDYNA SZKOŁA NA MAZOWSZU

Technikum o profilu Cyberbezpieczeństwo

Szkoły im. 72 Pułku Piechoty w Radomiu Zakładu Doskonalenia Zawodowego jako jedyna na Mazowszu placówka oświatowa zakwalifikowały się do Programu Ministerstwa Obrony Narodowej „CYBER.MIL Z KLASĄ” 

 

logo MONfr wp logo 237070a 777756

 

 

 

 

Szkoła im 72 Pułku Piechoty w Radomiu ZDZ w Kielcach w ramach realizacji: „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych” otrzymała z Ministerstwa Obrony Narodowej dofinansowanie zadań szkoleniowych i inwestycyjnych placówki na rzecz realizacji przedmiotu „Edukacja Wojskowa”.

3