Harmonogram konsultacji

Uczniowie proszeni są o wcześniejsze umawianie się na konsultacje bezpośrednio do nauczycieli prowadzących zajęcia za pośrednictwem dziennika, wiadomości e-mail, sms, telefon.

Uczniu,

- Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

- jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.

-Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.

-W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.

-Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.

-Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.

-Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.

-Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.

 

ODBIÓR CZUJNIKÓW CZADU do 15 listopada 2019 r.

W związku  z wyczerpaniem limitu zgłoszeń na czujniki czadu (1100 szt.) i koniecznością terminowego rozliczenia tego programu z Urzędem Miejskim w Radomiu, zwracamy się z uprzejmą prośbą o pilny kontakt do dnia 15 listopada 2019 r. Osoby, które dostarczyły formularz zgłoszeniowy, lecz nie stawiły się na spotkania w wyznaczonym terminie celem odbioru czujnika.

Po tym terminie czujniki czadu trafią do osób z listy rezerwowej.

 

Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Radomiu realizuje na zlecenie Gminy Miasta Radom Zadanie publiczne POMOC SPOŁECZNA, w tym pomoc Rodzinom i Osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych Rodzin i Osób:

Przeprowadzenie kampanii o niebezpieczeństwach związanych z tlenkiem węgla wśród radomskich seniorów, w tym zakup czujników czadu.

Program dotyczy profilaktyki i bezpieczeństwa, jest skierowany do radomskich seniorów w wieku 65+, którzy w swoich budynkach/lokalach mieszkalnych używają urządzeń grzewczych z otwartą komorą spalania.

Cele programu:

  • Przeprowadzenie kampanii informacyjnej uświadamiającej osobom starszym czym jest czad, jakie zagrożenia i negatywne konsekwencje niesie za sobą zatrucie gazem,
  • Przekazanie wiedzy na temat zasad bezpieczeństwa, jakich należy przestrzegać, aby uniknąć tragedii, jak uchronić się przed zatruciem,
  • Przekazanie wiedzy na temat rozpoznawania pierwszych objawów zatrucia czadem i udzielania pierwszej pomocy osobie, która uległa zatruciu,
  • Wyposażenie min. 800, a mx. 1000 seniorów 65+ w czujniki czadu.

Zebrania z rodzicami uczniów szkoły ponadgimnazjalnej odbędą sie 16 maja o godz. 16.30, ul. Saska 4/6  

Wyjątek: klasa 2 L - godz. 17.00

 Zebrania z rodzicami uczniów gimnazjum  18 maja o godz. 16.30, ul. Wierzbicka 55

Centrum Kształcenia Zawodowego organizuje dwa szkolenia związane z letnim wypoczynkiem dzieci i młodzieży. Zatem ostatni dzwonek, aby osoby zainteresowane pracą na koloniach i obozach wypoczynkowych, zdobyły wymagane kwalifikacje.
Najbliższy kurs dla wychowawców letniego wypoczynku rozpocznie się 15 czerwca 2016 w budynku szkoleniowym ZDZ przy ul. Saskiej 4/6. Obejmuje 36 godzin, całkowity koszt to tylko 100 zł. Drugie szkolenie – na kierownika letniego wypoczynku – rozpocznie się 20 czerwca 2016 r. Obejmuje 10 godzin dydaktycznych, cena – 150 zł.
Na zakończenie kursu wszyscy uczestnicy otrzymują zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. Zapisy i bliższe informacje pod nr tel. 48 36 235 08 lub 601 528 417.

nauka

logo MONfr wp logo 237070a 777756

 

 

 

 

„Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych” otrzymała z Ministerstwa Obrony Narodowej dofinansowanie zadań szkoleniowych i inwestycyjnych placówki na rzecz realizacji przedmiotu „Edukacja Wojskowa”.

3