Szkoły im.72 Pułku Piechoty w Radomiu Zakładu Doskonalenia Zawodowego pod względem kierunków nauczania, liczby uczniów i wdrażanych rozwiązań innowacyjnych są liderem wśród szkół niepublicznych. Działalność edukacyjną prowadzą od 1992 r. we własnej siedzibie przy ul. Saskiej 4/6, a od roku szkolnego 2014/2015 w drugim budynku - przy ul. Wierzbickiej 55. Od 1 września 1996 r., kiedy  placówka otrzymała uprawnienia szkół publicznych, systematycznie wprowadzane są nowe kierunki oraz profile kształcenia w Technikum, Liceum Ogólnokształcącym, Branżowej Szkole I Stopnia  i Szkołach Policealnych. Nowe możliwości rozwoju placówek oświatowych ZDZ otworzyło przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Od roku 2007 szkoła brała czynny udział w programie Leonardo da Vinci. Obecnie w programie Erasmus.

Od 1 września 2009 r. szkoła jako pierwsza w regionie radomskim wprowadziła do oferty edukacyjnej klasy o profilu wojskowym i strażackim, utworzone w ramach innowacji pedagogicznych. Od roku szkolnego 2011/2012 uruchomiona została klasa policyjna. 1 września 2013 r. powstało Niepubliczne Gimnazjum z klasami mundurowymi, a 1 września 2014 r. kolejna klasa mundurowa –  w zawodzie technik transportu kolejowego. W roku szkolnym 2014/2015 przy Szkołach w Radomiu ZDZ  zainaugurowała działalność Niepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia.

Aktualna oferta szkół dla młodzieży:

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

 • Klasa wojskowa
 • Klasa strażacka
 • Klasa policyjna

TECHNIKUM

 • Technik informatyk (klasa policyjna)
 • Technik logistyk
 • Technik usług fryzjerskich
 • Kelner
 • Technik technologii odzieży
 • Technik mechatronik
 • Technik transportu kolejowego
 • Technik technologii ceramicznej
 • Technik eksploatacji portów i terminali
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych - kierunek rozszerzony o edukację wojskową: specjalizacja animator zdrowego i dietetycznego żywienia dla służb mundurowych (klasa mundurowa)

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA Z INNOWACJĄ MUNDUROWĄ

 • Elektromechanik pojazdów samochodowych
 • Magazynier logistyk
 • Ślusarz
 • Kucharz
 • Cukiernik
 • Piekarz
 • Fryzjer
 • Krawiec
 • Kierowca mechanik  

Szkoła Muzyczna I stopnia w Radomiu ul.Wierzbicka 55

 • czteroletni cykl kształcenia dla uczniów od 10 do 16 roku życia
 • sześcioletni cykl kształcenia dla uczniów od 7 do 10 roku życia
 • Specjalności: gitara, fortepian,akordeon,skrzypce,flet,perkusja,saksofon,klarnet

nauka

logo MONfr wp logo 237070a 777756

 

 

 

 

Szkoły im. 72 Pułku Piechoty w Radomiu Zakładu Doskonalenia Zawodowego jako jedyna na Mazowszu placówka oświatowa zakwalifikowały się do Programu Ministerstwa Obrony Narodowej „CYBER.MIL Z KLASĄ”

cert mil maly

Szkoła im 72 Pułku Piechoty w Radomiu ZDZ w Kielcach w ramach realizacji: „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych” otrzymała z Ministerstwa Obrony Narodowej dofinansowanie zadań szkoleniowych i inwestycyjnych placówki na rzecz realizacji przedmiotu „Edukacja Wojskowa”.

3