Harmonogram konsultacji

Uczniowie proszeni są o wcześniejsze umawianie się na konsultacje bezpośrednio do nauczycieli prowadzących zajęcia za pośrednictwem dziennika, wiadomości e-mail, sms, telefon.

Uczniu,

- Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

- jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.

-Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.

-W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.

-Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.

-Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.

-Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.

-Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.

Zapraszamy serdecznie na bezpłatne zajecia z wyszkolenia strzeleckiego na szkolnej strzelnicy pneumatycznej. Zajęcia prowadzone przez instruktora odbywają się w dniach: wtorek - piątek (28.07-31.07) w godzinach 10-13.

 

 

Poniżej przedstawiamy harmonogram tegortocznych matur. Harmonogram matur

 

ODBIÓR CZUJNIKÓW CZADU do 15 listopada 2019 r.

W związku  z wyczerpaniem limitu zgłoszeń na czujniki czadu (1100 szt.) i koniecznością terminowego rozliczenia tego programu z Urzędem Miejskim w Radomiu, zwracamy się z uprzejmą prośbą o pilny kontakt do dnia 15 listopada 2019 r. Osoby, które dostarczyły formularz zgłoszeniowy, lecz nie stawiły się na spotkania w wyznaczonym terminie celem odbioru czujnika.

Po tym terminie czujniki czadu trafią do osób z listy rezerwowej.

 

Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Radomiu realizuje na zlecenie Gminy Miasta Radom Zadanie publiczne POMOC SPOŁECZNA, w tym pomoc Rodzinom i Osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych Rodzin i Osób:

Przeprowadzenie kampanii o niebezpieczeństwach związanych z tlenkiem węgla wśród radomskich seniorów, w tym zakup czujników czadu.

Program dotyczy profilaktyki i bezpieczeństwa, jest skierowany do radomskich seniorów w wieku 65+, którzy w swoich budynkach/lokalach mieszkalnych używają urządzeń grzewczych z otwartą komorą spalania.

Cele programu:

  • Przeprowadzenie kampanii informacyjnej uświadamiającej osobom starszym czym jest czad, jakie zagrożenia i negatywne konsekwencje niesie za sobą zatrucie gazem,
  • Przekazanie wiedzy na temat zasad bezpieczeństwa, jakich należy przestrzegać, aby uniknąć tragedii, jak uchronić się przed zatruciem,
  • Przekazanie wiedzy na temat rozpoznawania pierwszych objawów zatrucia czadem i udzielania pierwszej pomocy osobie, która uległa zatruciu,
  • Wyposażenie min. 800, a mx. 1000 seniorów 65+ w czujniki czadu.

Zebrania z rodzicami uczniów szkoły ponadgimnazjalnej odbędą sie 16 maja o godz. 16.30, ul. Saska 4/6  

Wyjątek: klasa 2 L - godz. 17.00

 Zebrania z rodzicami uczniów gimnazjum  18 maja o godz. 16.30, ul. Wierzbicka 55

Centrum Kształcenia Zawodowego organizuje dwa szkolenia związane z letnim wypoczynkiem dzieci i młodzieży. Zatem ostatni dzwonek, aby osoby zainteresowane pracą na koloniach i obozach wypoczynkowych, zdobyły wymagane kwalifikacje.
Najbliższy kurs dla wychowawców letniego wypoczynku rozpocznie się 15 czerwca 2016 w budynku szkoleniowym ZDZ przy ul. Saskiej 4/6. Obejmuje 36 godzin, całkowity koszt to tylko 100 zł. Drugie szkolenie – na kierownika letniego wypoczynku – rozpocznie się 20 czerwca 2016 r. Obejmuje 10 godzin dydaktycznych, cena – 150 zł.
Na zakończenie kursu wszyscy uczestnicy otrzymują zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. Zapisy i bliższe informacje pod nr tel. 48 36 235 08 lub 601 528 417.

nauka

logo MONfr wp logo 237070a 777756

 

 

 

 

Szkoły im. 72 Pułku Piechoty w Radomiu Zakładu Doskonalenia Zawodowego jako jedyna na Mazowszu placówka oświatowa zakwalifikowały się do Programu Ministerstwa Obrony Narodowej „CYBER.MIL Z KLASĄ”

cert mil maly

Szkoła im 72 Pułku Piechoty w Radomiu ZDZ w Kielcach w ramach realizacji: „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych” otrzymała z Ministerstwa Obrony Narodowej dofinansowanie zadań szkoleniowych i inwestycyjnych placówki na rzecz realizacji przedmiotu „Edukacja Wojskowa”.

3