Szkoły im. 72 Pułku Piechoty w Radomiu Zakładu Doskonalenia Zawodowego rozpoczynają rekrutację na rok szkolny 2021/2022 do Technikum o profilu  „Cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne”.

W programie nauczania m.in. współczesne zagrożenia cyfrowe, zarządzanie ryzykiem w sferze cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa systemów informacyjnych i bezpieczeństwa sieciowego oraz kryptograficzne aspekty ochrony danych osobowych.  

Nauka tylko w 15-osobowej klasie; Języki obce na najwyższym poziomie; Dla absolwentów preferencje w przyjęciu na studia wojskowe z zakresu cyberbezpieczeństwa lub do pracy w wojsku.

Nadzór merytoryczny nad nową klasą sprawują: Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni w Warszawie, Regionalne Centrum Informatyki w Krakowie oraz Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie. OŚMIOKLASISTO! PROGRAM „CYBER.MIL Z KLASĄ” jest dla CIEBIE!

dobre zdjęcie

 

certyfikat CYBER

 

Program „CYBER.MIL Z KLASĄ” jest realizowany pod auspicjami Ministerstwa Obrony Narodowej.

Informacje i zapisy: Radom, ul. Saska 4/6, tel. 885 150 302; 48 331 05 23

 

 

 

JEDYNA SZKOŁA NA MAZOWSZU

Technikum o profilu Cyberbezpieczeństwo

Szkoły im. 72 Pułku Piechoty w Radomiu Zakładu Doskonalenia Zawodowego jako jedyna na Mazowszu placówka oświatowa zakwalifikowały się do Programu Ministerstwa Obrony Narodowej „CYBER.MIL Z KLASĄ” 

 

logo MONfr wp logo 237070a 777756

 

 

 

 

Szkoła im 72 Pułku Piechoty w Radomiu ZDZ w Kielcach w ramach realizacji: „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych” otrzymała z Ministerstwa Obrony Narodowej dofinansowanie zadań szkoleniowych i inwestycyjnych placówki na rzecz realizacji przedmiotu „Edukacja Wojskowa”.

3